Thời gian thực hiện: Ngày 10/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa, Địa chỉ Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.