Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần 397, số 251 khu Vĩnh Tuy II, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.