CTCP 28 Quảng Ngãi (AQN – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 25/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu