Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ  phần Xây lắp Môi trường – TKV; Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện ĐắkR’ lấp, Tỉnh Đắk Nông.   

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.