Thời gian thực hiện: 21/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà  Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô  Quyền, thành phố Hải Phòng .

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.