Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/6/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Lô  CN3.2, khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, thành phố Hà Nội.           

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc đại hội cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.