Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư  mời họp.

Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.