Thời gian thực hiện: Dự kiến 14h00 ngày 12/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Số 21 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.    

- Nội dung họp:Các vấn đề thuộc thầm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.