Thời gian thực hiện: 05/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau – Lô C03A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị, Phường 9, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Nội dung họp:

* Báo cáo của HĐQT năm 2017;

* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;

* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

* Các tờ trình khác tại ĐHĐCĐ 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.