Thời gian thực hiện: dự kiến 08/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018

Địa điểm thực hiện: 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. 

- Nội dung họp:

-  Báo cáo của Ban TGĐ, HĐQT và BKS;

-  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

- Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.