Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

Địa điểm thực hiện: 140 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.          

Nội dung họp:

+  Thực hiện các nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+  Thay đổi nội dung phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu;

+  Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.