Thời gian thực hiện: 8h30 phút ngày 16/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend Sai Gòn - TP. Hồ Chí Minh.  

Nội dung họp:

·     Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh hình tài chính hợp nhất năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;

·     Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị;

·     Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát;

·     Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhận năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

·     Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.