Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2018

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong Thư mời họp.    

Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trong Thư mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.