Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 10, nhà Thương Mại, Khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn  đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.