Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tầng 27 nhà B, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, Nam từ Liêm, Hà Nội.           

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.