Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 21/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.