Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.