Thời gian thực hiện: 28/6/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018

Địa điểm thực hiện: Tầng 5, tòa nhà  số 8 Lô TT03 Khu đô Thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.      

- Nội dung họp:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, mức chi trả cổ tức năm 2017;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Các vấn đề quan trọng khác..

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.