Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.          

Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.