Thời gian thực hiện: Ngày 13/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo sau trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.