Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 30/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Dự  kiến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tại số 01 Phù  Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.           

Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.