Thời gian thực hiện: 8h00, thứ 6 ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 – Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.