Thời gian thực hiện: 12/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2018

Địa điểm thực hiện: Nhà khách Nam Kỳ Khởi Nghĩa – 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCM.     

Nội dung họp:

* Báo cáo HĐQT năm 2017

* Báo cáo tổng kết hoạt động Công ty năm 2017

* Báo cáo tài chánh kiểm toán năm 2017

* Báo cáo của BKS năm 2017

* Các nội dung liên quan khác (nếu có)

* Thông qua nghị quyết Đại hội

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.