Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 – trụ sở Công ty – Lô 60+61 - đô thị mới Văn Phú – phường Phú La – quận Hà Đông – Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.