Thời gian thực hiện: 9h ngày 08/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty.      

Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.