Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 15/06/2018 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Giấy mời).

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.       

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.