Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Địa chỉ; Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Nội dung họp:  Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.