Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Mường Thanh, 78 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.         

Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.