Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Văn Phòng Công ty cổ phần Chế biến HXK Long An, 81B, Quốc lộ 62, P2, Thành phố Tân An, Long An.

- Nội dung chính:

+  Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch SX-KD năm 2018.

+ Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.