Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/06/2018 (thứ sáu).

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng khởi Palace.          

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.