Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất tiêu thụ năm 2017 và kế hoạch sản xuất tiêu thụ, đầu tư năm 2018;

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.