Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Nhà văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, TDP 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.