DAE: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, thanh toán cổ tức đợt 3/2012 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2013

(ĐTCK)
CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng ( DAE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014

- Lý do và mục đích:

(1) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

(2) Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/04/2014

- Địa điểm thực hiện: nhà khách T26 – Số 1 Quang Trung, Đà Nẵng

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông sau

2. Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

(01%/cổ phiếu thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2012 và 7%/cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền).

- Thời gian thanh toán: 10/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng vào các ngày làm việc kể từ ngày 10/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%