DAE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (DAE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:        08/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/02/2015

- Địa điểm thực hiện: Nhà khách T26 – Số 1 Quang Trung, Đà Nẵng

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông sau

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%