DAC: CTCP Viglacera Đông Anh (HNX)


- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện Dự kiến ngày 08/4/2014.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh – Tổ 35 thị trấn Đông Anh – Hà Nội

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.0 0.0%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%