Đá Núi Nhỏ (NNC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh năm 2021

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (Mã chứng khoán: NNC - sàn HOSE) công bố kế hoạch năm 2021.
Đá Núi Nhỏ (NNC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh năm 2021

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch khai thác 1 triệu m3 đá, doanh thu là 208 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 35 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế năm 2021 sẽ giảm 77,2%.

Được biết, kế hoạch kinh doanh sẽ được trình cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 24/4, trước đó ngày 22/3 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội.

Trước đó, doanh nghiệp công bố tình hình kinh doanh năm 2020 với doanh thu đạt 401,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,3% và tăng 1,1% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 30% lên 40,5%.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 416 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 120,9 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 30%. Như vậy, trong năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 153,2 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 126,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 1,1% về 382,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 103 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 86,3 tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng tài sản; tồn kho là 69,5 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; tiền và tương đương tiền là 50,8 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/3, cổ phiếu NNC giảm 300 đồng về 36.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,247.25

-8.62 (-0.69%)

 
VNIndex 1,247.25 -8.62 -0.69%
HNX 296.12 1.29 0.44%
UPCOM 83.4 0.27 0.32%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021