Ảnh minh họa: Corbis

Ảnh minh họa: Corbis

Đã đến lúc cân nhắc mua vào?

(ĐTCK-online) Một số CTCK cho rằng, thị trường đã có dấu hiệu tích cực hơn và xu hướng tăng đã hiện rõ và đây là thời điểm để NĐT lựa chọn mua những cổ phiếu tốt. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, việc tăng mạnh của thị trường khó xảy ra và NĐT vẫn nên thận trọng, tránh mua đuổi giá.

ĐTCK lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 2/6.

 

Cn thêm các tín hiu khác đ khng đnh tín hiu hi phc

(CTCK ACB - ACBS)

Trong phiên giao dch ngày 1/6, th trường chng khoán bt dy mnh m vi 14,32 đim (+3,40%) cho VN-Index và 2,25 đim (+3,23%) cho HNX-Index. Cht phiên, hai ch s ln lượt dng ti 435,69 đim và 71,73 đim.

Nhng chuyn biến tích cc ca mt s yếu t vĩ mô có th đã giúp VN-Index ghi nhn phiên tăng th 5 liên tiếp. Theo B kế hoch và Đu tư, lượng vn ODA gii ngân trong 5 tháng đu năm tăng đt biến so vi cùng kỳ năm trước lên 1,26 t USD, đt 52,5% kế hoch c năm là tin tích cc đi vi nn kinh tế Vit Nam.

B này cũng d đoán GDP trong quý II/2011 s tăng cao hơn quý trước đó và giúp GDP 6 tháng đu năm tăng 5,6%. Mc dù con s này thp hơn cùng kỳ năm trước là 6,16% nhưng trong điu kin nn kinh tế phi đi mt vi rt nhiu khó khăn hin nay, mc tăng trưởng như vy là rt đáng khích l.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết, th trường ngoi hi đang din biến tích cc, mc âm trng thái ngoi t đang gim dn, dòng vn đu tư gián tiếp nước ngoài tăng. Th trường liên ngân hàng trong tun trước cũng chng kiến s st gim ca doanh s giao dch và đa s các mc lãi sut. Điu này cho thy thanh khon ca h thng ngân hàng có th đã được ci thin phn nào sau khi ngân hàng nhà nước vn tiếp tc mua vào ngoi t.

Tuy vy nhng rào cn đi vi nn kinh tế vn đang còn rt ln, nht là mt bng lãi vay vn đang rt cao thế nên kết qu kinh doanh ca nhng doanh nghip trên sàn khó có th tăng trưởng mnh. Đi vi th trường chng khoán, VN-Index đang trong giai đon dao đng rt mnh. Din biến ca th trường lúc này ph thuc nhiu vào tâm lý ca nhà đu tư và cách h đi mt vi nhng tin xu như thế nào.

V mt phân tích k thut, hin VN-Index đã điu chnh khá cao (~60%) so vi mc st gim trước đó t 480 xung 370. Nhiu kh năng mc st gim ch là phn ng quá mc và th trường hin đang ly li mc cân bng trước đó. Tuy nhiên, VN-Index cn thêm các tín hiu khác đ khng đnh điu này. Trong thi gian đó, chúng tôi tiếp tc gi quan đim tiêu cc cho th trường hin ti. Đi vi HNX-Index, chúng tôi duy trì quan đim th trường s đi ngang mà không gim sâu trong ngn hn.

 

Vic tăng tiếp s gp nhiu khó khăn

(CTCK Trí Vit - TVSC)

Sàn HNX đã tăng mnh tr li sau khi các nhà đu tư gim mnh lượng bán ra và cu b kích thích bi hin tượng VN-Index có phiên th 5 tăng đim liên tiếp. Tuy nhiên, các lo ngi ca chúng tôi đã được trình bày trong bn tin ngày 31/5 khi nhóm vn hoá ln nht: BVH, MSN, VIC, VNM s chm đnh quá kh trong mt vài phiên ti, vic tăng tiếp s gp nhiu khó khăn và s nh hưởng ln đến VN-Index.

 

HNX-Index s khó tiếp tc tăng mnh

(CTCK Công thương - CTS)

NHNN tăng d tr bt buc bng ngoi t tăng thêm 1% s khiến lãi sut cho vay bng ngoi t tăng, do đó tăng chi phí vn đi vi các doanh nghip vay ngoi t.

B Kế hoch và Đu tư d báo tc đ tăng trưởng GDP 6 tháng đu năm nay có th  tăng 5,6%, thp hơn so vi mc 6,16% ca cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó, CPI cho ti tháng 5 đã tăng cao hơn cùng kỳ gn 20%. Nhp siêu đang có xu hướng gia tăng, B Kế hoch và Đu tư d báo, nhp siêu 6 tháng đu năm có th lên ti 7,5 t USD, tương đương 18% kim ngch xut khu, cao hơn mc tiêu đ ra là dưới 16%.

Th trường tăng đim mnh nhưng ch yếu nh tiết cung, thông thường sau nhng phiên tiết cung, lượng hàng thường bung mnh và do đó d báo HNX-Index  s khó tiếp tc tăng mnh mà s giao dch ging co phiên 2/6.

HNX-Index mun tiếp tc xu hướng tăng đim có th phi cn duy trì khi lượng giao dch trên 30  triu c phiếu. Trong trường hp khi lượng giao dch mc tt, nhà đu tư có th gii ngân dn dn khi th trường gim. HNX-Index có ngưỡng kháng c mnh quanh mc 75 đim.

 

Có th cân nhc mua vào

(CTCK VNDirect - VND)

Phiên giao dch ngày 1/6 dù chu áp lc cht li ca 95 triu c phiếu giao dch ti đáy ngày th Năm tun trước, th trường vn tăng đim, thanh khon ch đt 55 triu đơn v cho thy xu hướng nm gi đang phn nào thng thế.

VN-Index sau 5 phiên tăng đã ly li 40% s đim đã gim trong 10 phiên gim mnh tháng trước. S ny li vượt xa mc 420 được ghi nhn như mt tín hiu tích cc ca th trường.

HNX-Index đã to đáy W bên trái và vượt đnh hôm th Năm th hin du hiu phc hi. Các bn tin trước chúng tôi có đ cp xác sut xy ra kh năng này ca th trường thp nhưng HNX sau phiên 1/6 li đang nghiêng dn v kch bn này.

Dù vy, đường giá HNX vn trong kênh gim giá k t tháng 12 đến nay, khi chưa bt lên khi đường kênh này, nhà đu tư vn phi cân nhc đến ri ro kch bn hi gia tháng 3 li tái din. Thi đim đó, VN-Index cũng có 6 phiên tăng mnh vi hàng lot bluechip tăng trn nhưng sau đó đã gim v mc cũ và lình xình đi ngang. HNX tăng chm hơn 1 nhp và cơ hi tìm kiếm li nhun cũng ch xut hin nhng c phiếu thanh khon tt.

Xu hướng th trường có du hiu tích cc hơn, nhà đu tư có th cân nhc mua vào nhng c phiếu có thanh khon tt nhưng hn chế dùng đòn by. Th trường chưa thc s hi t các yếu t cho s hi phc, vì vy vn nên đt li nhun kỳ vng mng cho các khon đu tư.

 

Không nên mua đui giá

(CTCK Vietcombank - VCBS)

Th trường đã bt ng tăng mnh trong phiên ngày 1/6 trong bi cnh thiếu vng thông tin h tr. Trái vi lo ngi áp lc cung mnh đến t lượng c phiếu bt đáy tun trước v tài khon sn sàng giao dch ngày 1/6, th trường li đi lên vi s h tr không nh t hot đng tiết cung.

Nhiu c phiếu đã tăng giá mnh nh áp lc bán ra không đáng k. Tuy nhiên, cũng đng nghĩa vi vic ri ro áp lc cung s tăng lên theo đà đi lên ca th trường. Như vy, th trường cn phi kim tra kh năng vượt qua áp lc này.

Chúng tôi cho rng, nhà đu tư nên thn trng không nên mua đui giá. Ngoài ra, tuy thanh khon th trường và tâm lý đã có bước ci thin nhưng không có nghĩa là th trường đã tìm được s hi phc vng chc. Chng nào chính sách tin t vn đang tht cht và vĩ mô vn còn bt n thì s hi phc ca th trường chng khoán vn rt mong manh.

 

Th trường s phc hi tt hơn trong các phiên sp ti

(CTCK Quc tế - VIS )

Như vy, sau phiên giao dch VN-Index tăng vượt qua mc 420 đim thì ngày 1/6 ch s đã bt lên tăng mnh tr li và vượt qua mc 435 đim thành công khi th trường đón nhn nhng thông tin tích cc liên tiếp được công b trong cui gi chiu ngày 31/5 và đu gi giao ngày 1/6.

Ngun vn FII tăng mnh, không tăng giá đin t ngày 1/6/2011, GDP 6 tháng được d báo tăng khá và d báo ca các CTCK v trin vng sáng sa ca TTCK trong tháng 6 giúp nhng lo ngi v T+4 ca nhà đu tư dn tan biến và được thay thế bng tâm lý hưng phn.

Nhng tín hiu trong vài phiên gn đây cho thy th trường chng khoán dường như đang đi vào n đnh và lượng hàng gii chp đã b chn li trước đt bán tháo khá mnh trong các tun trước. Tâm lý mua c phiếu giá r vn là ch đo trên th trường, tuy nhiên vi áp lc gii chp đã qua cùng tâm lý giá r có th khiến th trường s phc hi tt hơn trong các phiên sp ti.

 

Kh năng phc hi ngn hn ca VN-Index đang hin hu

(CTCK Du khí - PSI)

Mt phiên BREAKOUT vi KLGD tăng đt biến xác nhn, VN-Index đã tăng tr li phá v kháng c 420 đim. Các công c k thut như Money Flow Index, Relative Strength Index đu tăng lên phá v qua trng thái phân kỳ tiêu cc, xác nhn tín hiu mua vào t trước đó.

Mc dù có s h tr ca nhóm vn hóa ln là BVH, MSN, VIC, VPL và VNM đ VN-Index tăng ngày t đu phiên, nhưng dòng tin vào các mã bluchips khác cũng th hin trng thái tích cc. Vòng xoáy ct l - gii chp đã chm dt, phiên breakout ngày 1/6 cũng cho thy áp lc cht li t NĐT bt đáy thành công cũng đã được phân phi ra tương đi nhiu và gim nh áp lc cho các phiên sau đó.

V mt k thut, VN-Index có th tiếp tc tăng lên, hướng ti kháng c 450 đim.

Vn chưa có thông tin vĩ mô nào h tr th trường. Đi vi gii đu tư, thi hn tháng 6 cho vic h dư n tín dng phi sn xut vn là mt “bóng ma” ám nh, hàm ý rng lc bán s tăng mnh làm cn tr đà tăng ca th trường. Tuy nhiên, thi gian này có th TTCK đang nhn được dòng tin h tr t kênh mua c phiếu qu ca các DN niêm yết. Do đó, kh năng tăng giá trong ngn hn ca th trường là hoàn toàn có th xy ra.

Vn chưa phá v được xu thế gim, tuy nhiên VN-Index đã th hin tín hiu tích cc ca dòng tin thc s chy vào th trường. VN-Index đã tái lp li h tr 420 đim và hin đang hướng ti mc 450 đim. Kh năng phc hi ngn hn ca VN-Index đang hin hu, tuy nhiên trong bi cnh nn kinh tế hin ti, VN-Index khó có th tăng quá xa t mc 420 đim. Sau mùa ĐHCĐ, chiến lược và kế hoch KD ca nhiu DNNY được hé l, cũng là mt yếu t khiến th trường có th phân hóa mnh hơn trong thi gian ti.

 

Kh năng th trường s điu chnh trong mt hoc vài phiên ti

(CTCK Rng Vit - VDSC)

Đim tích cc trong giao dch ngày 1/6 có th nhn thy rõ qua khong cách giá tiếp tc được m rng và khi lượng mt ln na tăng gn gp rưỡi so vi phiên trước. Tuy nhiên, mc giao dch này vn còn khá thp.

Áp lc lượng hàng ln được khp vào th Năm tun trước đang là vn đ đt nng lên đà tăng ca VN-Index vì t sut li nhun mà ch s này đt được là 12% k t ngày bt đu tăng đim, đây là mt mc an toàn v tâm lý đ nghĩ đến vic cht li trong ngn hn.

Mt s thông tin vĩ mô h tr cho th trường liên quan đến giá mt s mt hàng cơ bn: giá gas gim, giá đin chưa tăng. Tuy nhiên, theo đánh giá ca chúng tôi, vic gim ca giá gas và vic chưa tăng giá đin ch mang tính cht tm thi.

Chúng tôi cho rng, áp lc cht li đang là vn đ cn lưu ý nht, th trường có kh năng điu chnh trong mt hoc vài phiên ti. Do vy, vic gim bt t trng nm gi c phiếu trong mc tiêu lướt sóng vn được chúng tôi khuyến ngh đ ch cơ hi thích hp nhng ln điu chnh. Vic gii ngân ch phù hp cho giai đon đu tư dài hn, cũng không có nhiu thay đi, la chn c phiếu cho mc tiêu này nên được xem xét nhóm có điu kin cơ bn và thanh khon tt.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021