Số lượng doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp liên tục bị thu hẹp. Đến cuối tháng 3/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 30 doanh nghiệp xuống còn 37 doanh nghiệp, giảm 45% so với cuối năm 2015

Số lượng doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp liên tục bị thu hẹp. Đến cuối tháng 3/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 30 doanh nghiệp xuống còn 37 doanh nghiệp, giảm 45% so với cuối năm 2015

Đa cấp Kangzen - Kenko Việt Nam chính thức giải thể

Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam đã chính thức chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/4/2017 bởi lý do giải thể doanh nghiệp.

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam tại  số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: PRAVETE HUTTAKONG. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 042/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 20 tháng 4 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 08 tháng 11 năm 2016.

Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty chấm dứt hoạt động và thực hiện thủ tục giải thể Công ty.

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc, thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Từ giữa năm 2015 đến nay, Bộ Công Thương đã chủ động đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc nhằm hạn chế các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh của ngành.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tại địa phương để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp tại các địa phương.

Tính đến nay, nhiều doanh nghiệp đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thống kê của Bộ Công thương, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp cũng giảm rõ rệt so với năm 2015. Cụ thể, giai đoạn cuối 2015 đến đầu năm 2016, có 67 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đến cuối tháng 3/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm 30 doanh nghiệp từ 67 xuống còn 37 doanh nghiệp, giảm 45% so với cuối năm 2015. Trong số này, có 15 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận, 12 doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động và 3 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Theo số liệu báo cáo của 37 doanh nghiệp, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tính đến cuối năm 2016 là 637.637 người, giảm 212.363 người (25%) so với cuối năm 2015.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%