D26: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

 

CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Tài Chính,  Công ty CPQuản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%