CZC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

Công ty cổ phần Than Miền Trung – VINACOMIN (CZC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        25/12/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội: Bầu Hội đồng quản trị Công ty.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%