CX8: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền (4,8%)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 480 đồng)

- Thời gian thanh toán: 12/02/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty: tầng 15 tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội từ ngày 12/02/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%