CX8: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền (3,57%)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,57%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 357 đồng)

- Thời gian thực hiện: 13/02/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính Công ty – Phòng 1501 tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45) bắt đầu từ ngày 13/02/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%