CX8: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền (3,57%)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,57%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 357 đồng)

- Thời gian thực hiện: 13/02/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng trụ sở chính Công ty – Phòng 1501 tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45) bắt đầu từ ngày 13/02/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021