CVT: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

 

Công ty cổ phần CMC (CVT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/7/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần CMC – Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 02/7/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.

+ Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 498 cổ phiếu CVT tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 99,6 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, phần thập phân 0,6 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 99 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần CMC – Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%