CVT: Ngày GDHKQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (25%)

CTCP CMC (CVT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty năm 2018 bằng tiền mặt tại Trụ sở chính Công ty cổ phần CMC, Lô B10, B11-KCN Thụy Vân – xã Thụy Vân – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%