CVC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (2%)

CVC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (2%)


CTCP  Cơ điện Vật tư (CVC - UpCom)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư, địa điểm: số 508 đường Hà Huy Tập – thị trấn Yên Viên – huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội, trong các ngày làm việc từ 8h00 đến 16h30. Thời gian chi trả kể từ ngày 10/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021