Cựu Chủ tịch CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI) kiện đòi hủy đăng ký kinh doanh

Cựu Chủ tịch CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI) kiện đòi hủy đăng ký kinh doanh

(ĐTCK) Ông Trần Minh Hoàng đã khởi kiện Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi thứ 11 và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đó của CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI - UPCoM).

Theo đơn khởi kiện, ông Trần Minh Hoàng là cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam, là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 11/2015, ông Hoàng được biết Công ty đã thay đổi Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật mới là ông Trần Bình Long. Việc thay đổi này đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 11).

Sau đó, ông Hoàng đã có văn bản đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên. Đơn vị này đã mời ông Hoàng, ông Long lên làm việc, nhưng ông Long vắng mặt.

Ông Hoàng được biết ngày 31/10/2015, Công ty đã tổ chức họp HĐQT thông qua thủ tục bãi nhiệm ông. Biên bản sử dụng con dấu lạ vì con dấu Công ty do ông Hoàng giữ.

Ông Hoàng cho biết, không được triệu tập tham gia các cuộc họp thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty, nhưng các tài liệu lại thể hiện có sự tham gia và đồng ý của ông.

Ông Trần Minh Hoàng yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 11, lần thứ 12, khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10, khôi phục lại mẫu dấu trước đó và bồi thường thiệt hại (nếu có) của các cổ đông, khách hàng và đối tác của CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam.

Đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh cho biết, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi lần thứ 11 của CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, đăng ký kinh doanh là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh. Người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin kê khai.

Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ và không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông với nhau hoặc với các nhân, tổ chức khác. Đơn vị này chưa có cơ sở hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 11 và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký lần thứ 10 của CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam cho rằng, ông Trần Minh Hoàng điều hành Công ty không hiệu quả nên 4/5 thành viên HĐQT đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của ông này và bổ nhiệm ông Trần Bình Long thay thế. Công ty đã thông báo cho ông Hoàng nhưng ông không chấp nhận, vẫn cố tình phát hành các văn bản nhân danh Chủ tịch HĐQT.

Đại diện Công ty khẳng định, các thành viên HĐQT đã tổ chức cuộc họp đúng quy định, ông Hoàng đã được mời nhưng không tham gia. Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty là hợp lệ và được Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, cấp giấy chứng nhận.

Tòa án nhân dân TP.HCM đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Minh Hoàng, hủy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11, 12, khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10; đình chỉ yêu cầu khôi phục mẫu dấu và bồi thường thiệt hại.

Sau đó, Phòng Đăng ký kinh doanh và CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam đều kháng cáo đề nghị hủy toàn bộ bản án.

Phòng Đăng ký kinh doanh cho rằng, hồ sơ đăng ký thay đổi không cần đóng dấu cũng hợp lệ. Yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng là thu hồi đăng ký kinh doanh, chứ không phải hủy, tòa án tuyên hủy là không phù hợp với quy định pháp luật.

Đến thời điểm xét xử phúc thẩm, Công ty đã thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 13 với nhiều yếu tố mới, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mới tham gia (Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Trần Lê Hiệp).

Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được nộp đúng quy định và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận lần thứ 11 là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, nội dung kê khai trong hồ sơ có sự giả mạo. Thời điểm họp, ông Hoàng là Chủ tịch HĐQT nhưng lại không được tham gia họp là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty đã sử dụng con dấu chưa có hiệu lực để đóng vào hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vi phạm này thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Do đó, Tòa cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo.

Được biết, ngày 28/6 vừa qua, VNI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1 nhưng bất thành do đại diện số cổ phần tham dự chỉ đạt hơn 36%. Ông Trần Minh Hoàng sở hữu hơn 18% cổ phần của VNI.

Năm 2018, VNI lỗ 3,2 tỷ đồng. Năm 2019, VNI đưa ra kế hoạch doanh thu 50 tỷ đồng và bỏ trống chỉ tiêu lợi nhuận.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%