Cuối năm 2020, Quốc hội xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới

Năm 2021 sẽ có ba kỳ họp Quốc hội, nhưng chỉ một kỳ họp có hoạt động chất vấn trực tiếp
Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Chiều 9/6 với 440/442 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.  

Báo cáo giải trình nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nội dung về xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội quyết định đưa vào Chương trình giám sát của năm 2020, theo đó sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020).

Việc xem xét báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là phù hợp. Tuy nhiên, nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận, góp ý kiến cùng với văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến tại kỳ họp thứ 10).

Về  ý kiến đề nghị bổ sung trình Quốc hội khóa XV xem xét báo cáo đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Hơn nữa, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo trình Quốc hội về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp khắc phục kinh tế từ nay đến cuối năm 2020.

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống dịch Covid-19vào thời điểm thích hợp; do đó, không đưa nội dung này vào Nghị quyết.

Sau khi nghe giải trình, Quốc hội quyết định các nội dung giám sát năm 2021.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, xem xét một số báo cáo khác theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nội dung giám sát là xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Kỳ này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội cũng sẽ được tiến hành ở kỳ họp này.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,350.68

10.84 (0.8%)

 
VNIndex 1,350.68 10.84 0.8%
HNX 363.43 4.45 1.22%
UPCOM 96.77 -0.69 -0.71%
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021