(ĐTCK) Giá tính lệ phí trước bạ đối với Lamborghini Aventador S là 40 tỷ đồng; Lexus là 5,3 tỷ đồng; Mercedes Benz là 802 triệu đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.
 
Theo đó, có 177 loại ô tô xe máy được bổ sung thêm vào Danh mục giá tính lệ phí trước bạ. Cụ thể có:

- 67 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu;
 
- 39 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước;
 
- 02 loại ô tô điện nhập khẩu;
 
- 43 loại xe máy hai bánh nhập khẩu;
 
- 26 loại xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.
 
Điển hình, giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại xe được quy định như sau:

- Đối với ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống: Lamborghini Aventador S là 40 tỷ đồng; Lexus GX460 Luxury: 5,35 tỷ đồng;  Audi Q7 4.2 Quattro là 2,95 tỷ đồng…

- Đối với xe máy hai bánh, xe Ducati Monster 1200 S là 860 triệu đồng; Honda Wave125i: 39,5 triệu đồng đồng; Honda JF791 Lead là 39,3 triệu đồng; Yamaha Sirius FI-1FCC là 19,5 triệu đồng. 

Quyết định 2018/QĐ-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/10/2017.

Theo quy định, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp giá chuyển nhượng ôtô, xe máy thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực áp dụng.

Trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ khai lệ phí trước bạ, giá chuyển nhượng thực tế ôtô, xe máy trên thị trường tăng 20% trở lên so với Bảng giá hiện hành đang áp dụng hoặc giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, cơ quan Thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ của các loại ô tô, xe máy đã có tại Bảng giá và hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định giá tính lệ phí trước bạ theo quy định.

Trường hợp các loại ô tô, xe máy chưa được quy định trong Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành, Cục Thuế thông báo cho các Chi cục Thuế giá tính lệ phí trước bạ áp dụng thống nhất trên địa bàn.

Hà Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.