Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương lưu ý lỗi xe Mazda 3

(nguồn vtv.vn)