CTX: Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX- HNX)


- Thời gian thực hiện Dự kiến ngày 25/6/2014

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%